கொகா கோலா குடிக்கலாம்?.....

முதல்ல படம்பாருங்க,அப்பரம் நீங்களே கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவீங்க..

படம் 01 - தனியே கொகா கோலா

படம் 02 -  போலோவை கலந்தவுடன்
படம் 03

படம் 04

படம் 05 - இரசாயன தாக்கம் நிறைவடைந்த பின்
    இது வேற ஒன்னுமில்லேங்க மென்தோல் என இரசாயன பெயரால் அழைக்கப்படும் "Polo" 

இத கோகா கோலாவுடன் கலந்தா என்ன நடக்கிறது என்பது தான் மேல உள்ள படத்தோட கதை, வெளியிலயே இப்படினா, Acid ஐ சுரந்து கொண்டிருக்கிற வயிற்றினுல்ல இரண்டும் கலந்தால் என்ன ஆகும். நினைத்துப்பார்க்கவே பயமா இருக்கில்ல. அதுக்குதான் சொல்லுறது எதயாவது சாப்பிடும் போதும் குடிக்கும் போதும் அதபற்றி நன்கு அறிந்து வைச்சிருக்க வேனும்னு.. இல்லைனா எங்களுக்கும் டிக்கட் ஈசியா கிடைச்சிருங்க- கிரிக்கட்டுக்கு இல்ல பரலோகத்திக்கு.........