சாதனைப் பயணத்தில் அப்பிளின் iOS 7

அப்பிள் நிறுவனம் தனது ஐபேட் மற்றும் ஐபோன்களுக்காக iOS 7 இயங்குதளத்தினை கடந்த வருட இறுதி மாதங்களில் அறிமுகம் செய்திருந்தது.
பல்வேறு புதிய அம்சங்கள் மற்றும் முன்னைய பதிப்பில் காணப்பட்ட தவறுகள் நீங்கலாக அறிமுகமான இப்புதிய இயங்குதளம் பயனர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது 78 சதவிகிதமான அப்பிள் சாதனங்களில் iOS 7 இயங்குதளம் பயன்படுத்தப்படுவதாக அப்பிள் நிறுவனம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
18 சதவிகிதமான சாதனங்களில் iOS 6 பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அத்தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
iOS 7 Running on 78 Percent Apple Devices
Apple released iOS 7 back in September, just a few days before the iPhone 5S hit retail. Earlier this month, we heard that iOS 7 is running on almost 74 percent of the Apple devices, according to official Apple website.
Now, we have some more numbers about the adoption of Apple’s latest operating system. According to the new data, iOS 7 is running on almost 78 percent devices.
Apple also shared some figures for the previous versions of the operating system. Currently, iOS 6 is running on almost 18 percent of the devices, compared to 22 percent in the last report. While the remaining 4 percent are on the earlier versions of iOS, which is still similar to last month.
Apple has seen growth in the adoption rate, but it’s rather slow, as last report mentioned 22 percent on iOS 6, and in almost a month, 4 percent of them moved over to the latest operating system.
Apple released iOS 6 over a year ago, and when combined, it means that Apple’s most recent operating systems are rocking on 96 percent of the Apple devices that are currently being used by people.