தடைசெய்யப்பட்ட இனையதளங்களை காண

Photo: தடைசெய்யப்பட்ட இனையதளங்களை காண

சில நாடுகள்  குறிப்பிட்ட சில இணையதளங்களை தடை செய்து இருப்பார்கள். உதாரனமாக இங்கே சவுதியில் தமிழ்மணம் தடைசெய்ய பட்டுள்ளது. அங்கே சென்று சில  - ஓட்டுகள் போட வேண்டும். அதற்கு இந்த hotspot மென்பொருள் பயன்படுகிறது.


எல்லாவற்றையும்போல இதையும் நல்லது, கெட்டது இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தலாம். நாம் நல்ல விசயங்களுக்காக மட்டும் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துவோம்.

hotspot - pc http://www.mediafire.com/error.php?errno=320&origin=download

ஆண்ராய்டு மொபைலிலும் hotspot கிடைக்கிறது.

hotspot - android https://play.google.com/store/apps/details?id=hotspotshield.android.vpn&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImhvdHNwb3RzaGllbGQuYW5kcm9pZC52cG4iXQ..


.
சில நாடுகள் குறிப்பிட்ட சில இணையதளங்களை தடை செய்து இருப்பார்கள். உதாரனமாக இங்கே சவுதியில் தமிழ்மணம் தடைசெய்ய பட்டுள்ளது. அங்கே சென்று சில - ஓட்டுகள் போட வேண்டும். அதற்கு இந்த hotspot மென்பொருள் பயன்படுகிறது.


எல்லாவற்றையும்போல இதையும் நல்லது, கெட்டது இரண்டிற்கும் பயன்படுத்தலாம். நாம் நல்ல விசயங்களுக்காக மட்டும் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்துவோம்.

hotspot - pc http://www.mediafire.com/error.php?errno=320&origin=download

ஆண்ராய்டு மொபைலிலும் hotspot கிடைக்கிறது.

hotspot - android https://play.google.com/store/apps/details?id=hotspotshield.android.vpn&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImhvdHNwb3RzaGllbGQuYW5kcm9pZC52cG4iXQ..