ஜிமெயில் தரும் புத்தம் புதிய வசதி

gmail_google_plus_001மின்னஞ்சல் அனுப்புவதில் முதற்தர சேவையை வழங்கும் ஜிமெயில் ஆனது தனது பயனர்களுக்கு புத்தம் புதிய வசதி ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதன்படி இரண்டாம் நிலையில் காணப்படும் கூகுள் பிளஸ் சமூகவலைத்தளத்திலுள்ள நண்பர்களுக்கு ஜிமெயிலில் இருந்தே நேரடியாக மின்னஞ்சல்களை அனுப்பும் வசதியை தந்துள்ளது.
இவ்வாறு அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல்கள் Primary டேப்பில் வந்து சேரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
You Can Now Send Emails to Google+ Profiles From Gmail
There are times when you’re thinking about getting in touch with someone, but later finds out that you don’t have his/her email address.
Well, if you’re in a similar situation, you might be in luck. Google has announced improved integration with Google+, allowing users to contact other people on the social networking website from Gmail. This means that you’ll be able to send emails to Google+ users from your Gmail’s new message window.
The good part is that your email address is not visible to Google+ users until you send them an email, and vice versa. Additionally, if you don’t want others to get in touch with you using this feature, you can disable this feature from Google+ settings as well.
Also, when someone in your circles send you an email, it will appear in the “Primary” tab in Gmail, while others will pop up in the Social tab.
The update is rolling out for all Gmail users, and once enabled, you’ll receive an email from the Gmail team with a link to the settings page from where you can confirm whether others can get in touch with you using this feature or not, along with more information.