தெரிந்து கொள்ளுங்கள்ரயில் அருகே வரும் தருவாயில் எந்த வாகனமும் தண்டவாளத்தில் இருந்தால் அதன் இயக்கம் உடனடியாக செயல் இழந்து விடும். வாகனத்தின் இஞ்சின் என்ற பகுதி தண்டவாளத்தின் காந்தவிசையால் இயக்கம் நின்று விடும். இவை தான் அதிக விபத்துக்கள் உருவாகின்றன. இந்த விபரம் நிறையபேருக்கு தெரியாது. உடனடியாக இதனை மக்கள் மத்தியில் பிரசுரம் செய்யுங்கள்.