அமெரிக்காவின் இராணுவ பலத்தை பாருங்க...!

 
இன்றைக்கு உலகையே மிரட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரே நாடு எது என்றால் அது அமெரிக்கா தான் உலகை மிரட்டுவது என்பது சாதாரண செயல் அல்ல.
அதற்கு முழு இராணுவ பலத்தையும் பெற்று இருக்க வேண்டும் இதோ இதுதாங்க அமெரிக்காவின் முழு இராணுவ பலம். இது இருப்பதால் தான் அமெரிக்கா உலகை மிரட்டி வருகிறது இதோ அமெரிக்க இராணுவ வீரர்கள் என்னென்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பாருங்கள்...