பாகுபலி - மறைக்கப்பட்ட 'காட்சி பின்னணி'கள்..!

பாகுபலி - வெளியான முதல் நாளில் இருந்து, இன்றுவரை பல சாதனைகளை செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. கூடவே இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டம் உருவாக்கப்பட்டதின் பின்னணி என்ன என்ற ஆச்சரியமும், உடன் பல விதமான விமர்சனங்களையும் சந்தித்துக் கொண்டே தான் இருக்கின்றது - 

அதற்கெல்லாம் விடை தரும் விதத்தில், வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது பாகுபலி உருவாக்க புகைப்படங்கள்..! அவைகளில், விஎப்எக்ஸ் (VFX) தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிஜிஐ (CGI - கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் புகைப்படங்கள்) சார்ந்த காட்சிகள் முதலில் எப்படி படமாக்கப்பட்டது,
பின் அது திரையில் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தபட்டது என்பதை மிக தெளிவாக இப்புகைப்படங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது..!

படமாக்கப்பட்ட போது...


பாகுபலி கதாநாயகன் ஒரு மலைப்பாறை மேல் இருந்து, கதாநாயகி இருக்கும் மற்றொரு பாறைக்கு தாவி குதிக்கும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

படமாக்கப்பட்ட போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...

கதாநாயகன் மலை பாறைகள் மேல் மற்றும் இயற்கையான பின்னணியில் நடக்கும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


அந்த காட்சி இப்படி தான் காட்டப்பட்டது..!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

படமாக்கப்பட்ட போது...


கதாநாயகன் பிரபாஸ் மலை அருவியின் மேல் ஏறும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...


மலையருவியின் உச்சி மேல் ஓடி வரும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...

பெரிய மர விழுதுக்ளின் உதவியோடு கதாநாயகன் பின்பக்கமாய் 'டைவ்' அடிக்கும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...

கதாநாயகன் ஆகாயத்தில் பறந்த படியே பின் பக்கமாய் திரும்பி அம்பு ஏய்தும் காட்சி இப்படி தான் படமாக்கப்பட்டது..!

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


அந்த காட்சி இப்படி தான் காட்டப்பட்டது..!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


படமாக்கப்பட்ட போது...


பிரபாஸ் தன்னை தானே கயிறு ஒன்றின் மூலம் மலைப்பாறை ஒன்றின் மீது பிணைத்துக் கொள்ளும் காட்சி

பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...


பின் திரையில் காட்சி படுத்தப்படும் போது...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------