பேஸ்புக்கில் single name ஐ profile name ஆக வைக்க.. (how to make single name in facebook)

உங்கள் facebook ல், உங்களின் பெயர் இரண்டு பெயராக இருக்கும். Ex. Ambi Prem இதை ஒரே பெயராக மாற்றலாம். அதற்கு கீழே உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்.

 

=> முதலில் உங்கள் browser-ன் PROXY address கீழே உள்ளதில் ஏதேனும் ஒன்றில் தேர்ந்தெடுத்து மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

Proxy:- 

116.50.28.44

Or

103.244.80.401- இப்பொழுது உங்கள் facebook a/c setting ஐ open செய்துக் கொள்ளுங்கள். பின்பு அதில் language setting என்பதை open செய்யுங்கள். அதன் பின்பு change your language என்பதை தேர்வு செய்து, English என்று இருப்பதை

Bahasa Indonesia

என்று மாற்றுங்கள்.

2- இப்பொழுது உங்கள் facebook a/c name setting-ஐ open செய்யுங்கள்.

3- அங்கே சென்று உங்கள் last name அழித்து விட்டு, அதை save செய்துக் கொள்ளுங்கள்..


Thats all...